2 Brandværn er blevet til ét.

2 Brandværn er blevet til ét.

Lysabild og Tandslet Friv. Brandværn har valgt at samle kræfterne og har 8. Maj 2010 valgt at nedlægge de 2 nævnte brandværn og oprette et nyt brandværn, ved navn Sydals Frivillige Brandværn.

Denne proces har været undervejs i over et 1 år, og bunder i at begge værn erkendte, at det både var svært at rekruttere nye folk, samt at det var svært at overholde loven i alle døgnets timer omkring at køre fra stationen inden for 5 min. fra alarmen har lydt.

Dette gjorde at begge værn samles april 2009 for at se om der var fælles værdier som der kunne bygges videre på. Dette viste, at der ikke var nogen tvivl om at det var det rigtige, at samle kræfterne. Der er i samarbejde med Brand og Redning i Sønderborg fundet en løsning, der gør at man samles på Brandstationen i Lysabild, ved at stationen udbygges til at rumme det nye brandværn.

Afstemningen omkring nedlæggelsen af både Tandslet og Lysabild Friv. Brandværn skete med et enstemmigt JA fra alle aktive medlemmer. Derved var det også et stort JA til at man ønskede at lave denne sammenlægning.

Fakta omkring Sydals Frivillig Brandværn:

Består af 37 Aktive brandmænd, her af 9 uddannet Holdleder.

Bestyrelsen:

Kaptajn                               Claus Jensen

Vicekaptajn                         Rasmus Villumsen

Kasserer                              Martin Knudsen

Redskabsmester                 Allan Bohlbro Nielsen

Bestyrelsesmedlem            Dennis Leimand

Bestyrelsesmedlem            Jon Fisker Rasmussen

Bestyrelsesmedlem            Lars Jørgensen

Suppleant                            Brian Hansen

Den nye bestyrelse skal nu i gang med at få klaret de praktiske ting omkring den fysiske sammenlægning, samt at få samlet de foreningsmæssige opgaver. Dette arbejde ser bestyrelsen frem til og glæder sig over at der er en så stor opbakning til denne sammenlægning.

Skulle der på basis af denne presse meddelelse være yderligere spørgsmål, kan Kaptajn Claus Jensen kontaktes på mobil 41247785.

PBV

Claus Jensen

Brandkaptajn

Sydals Frivillige Brandværn[Enkeltbillede er ikke fundet]

Share on facebook
Del på Facebook