Invitation til foreninger i Lysabild


20. december 2011

Lysabild Børneunivers inviterer
alle foreninger i Lysabild Sogn
til indvielse af de nye lokaler
fredag den 13.januar 2012 kl.14.
Da de fleste af jer er brugere af lokaliteterne på og omkring skolen,
håber vi, at rigtig mange vil møde op.
Har I som forening/ klub m.m. lyst til at vise ”jer selv” frem, er I meget velkommne til at stå med en lille ”stand”.
Kontakt skolen på 8872 4382 eller Eva på 7440 4285.
Venlig hilsen
Eva Carstensen – kontakt for andre brugere.
Kristian Ellegaard Hansen – Skolen
Jane Andresen – Børnehaven og SFO

Støt dit
lokalsamfund –
kom og vær med!

Et lille sagn fra Sarup.

Et lille sagn fra Sarup.

Tilsendt af Hans J. Hansen, Mølvang 11, Skovby.

Skatten i Brokhøj.

Sådan står der at læse i Rabens bog om Lysabild Sogn:

Brokhøj er en nu sløjfet stenaldergrav ved Sarup.

Den ligger ved kirkevejen syd for Andreas Jensens og Peter Andersens gård.

Der fortælles at der i Brokhøj ligger en skat begravet, men at den ikke må røres.

Såvidt meddeleren der, gårdejer Hans Jørgensen, Sarup   –  At skatten ikke må røres, må vel udlægges som at det i så fald vil gå gården eller dens  beboere ilde.

Måske var det så bare en tilfældighed, eller var det alligevel denne ”trussel” der afholdt enken i næste generation, Ellen Jensen, fra en i øvrigt planlagt eftersøgning med metaldetektor umiddelbart inden hun afhændede ejendommen ?

Så megen sandsynlighed er der dog i sagen, at manden på gården, Hans Jensen, engang fortalte mig om en beretning i gårdens gamle papirer, at man i svenskerkrigens tid skal havde samlet gårdens sølvtøj og for at beskytte det, gravet det ned i Brokhøj – og så ikke har kunnet finde det igen.

Måske gemmer stedet endnu på sølvskatten fra svenskerkrigens tid.