Læs nyeste udgave af LokalBladet nu

LB64udklip

Læs bl.a. om Lysabilds egen cowgirl, Sydalskoret der søger flere stemmer og “Åben Skole” der snart starter op på den 18. sæson, samt en masse andet spændende lokalstof.
God fornøjelse:-)

Papirudgaven omdeles næste weekend til alle husstande i Lysabild Sogn.

En ”gratis” bus til fælleskørsel

bus_web
I Skelde, Dynt og Gammelgab har der i en periode været stillet en bus til rådighed, som beboere i området frit har kunnet benytte til fælles kørsel. Ordningen var en succes, da bussen ofte var ude at rulle, og da den på hver tur i gennemsnit medbragte 6-7 personer. I Skelde var landsbylauget lidt overrasket over, at det overvejende var de unge, der brugte bussen, – langt mere end den ældre del af befolkningen.

En Lysabild-fællesbus i 2016
Nu bliver ordningen ”rullet ud” til Lysabild, Kværs og Skelde i en længere periode fra omkring det kommende nytår til efteråret 2016. Så ja: Vi har nu muligheden for at prøve at drive sådan en fælles bus. MEN først skal beboerne i Lysabild-området svare på et spørgeskema om vores behov for transport.
Resultatet af den spørgeskemaundersøgelse vil afgøre, hvilke typer af køretøjer, vi får stillet til rådighed – måske både en bus og et mindre køretøj. 
Ingen svar – intet køretøj
Så landsbyrådet beder om du vil være rar at svare på det til sendte spørgeskema, når du finder det i din postkasse. Det besvarede spørgeskema skal du aflevere i postkassen hos formanden for Lysabild Landsbyråd Erling Junker, Lysabildgade 12.

Hvem skal have nøglen?
Lysabild Landsbyråd er i øjeblikket i gang med at søge efter én eller flere, der vil være ansvarlig for at have nøglen til bussen – og eventuelt foretage bookingen af denne, medmindre vi kan finde en måde at foretage bookingen online. Men nøglen skal være et sted? Er det dig eller din forening, der vil stå for det?

Fakta
Det er Landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune, der har søgt Trafikstyrelsen om gennemførelsen af dette projekt til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, men det er landsbylaugene, der er driftsansvarlige.
Bussen kan køres af alle med et almindeligt kørekort, og skal afleveres i samme stand og med fuld tank – akkurat som man modtog bussen.

Yderlige info
Hvis du vil vide mere, har gode idéer eller måske gerne være aktiv i projektet, så mød op til vores møde i Multisalen, Lysabild skole torsdag d. 24. 9. 2015 kl. 
19.00– 21.30.
Læs mere om mødet her.

Åben Skole sæson 18

ås_banner

ÅBEN SKOLE i Lysabild starter sin 18. sæson torsdag den 22.oktober kl. 18.30 med fællesspisning i skolekøkkenet – traditionen tro lavet af ÅS gruppen.
Vi arrangerer også Julefest på skolen – som vi plejer – med flæskesteg og det hele! – i år: den 10. december.
Program udsendes senere her på siden.

Åben Skole er nu blevet en fast del af vinterarrangementerne i sognet, hvor forskellige skoleklasser og foreninger laver mad til de mange fremmødte, og der har i årenes løb været mange interessante foredrag, vælgermøder og lignende efter spisning.
Hver anden torsdag er der også Junior klub, og skolen bliver jævnlig brugt til forskellige møder og kursus, så Lysabild Børneunivers summer af liv – også efter den “officielle lukketid.”

Jeg runder endnu et rundt hjørne efter nytår og har nu besluttet endegyldigt at give stafetten videre til fremtidens forældre og andre af sognets indbyggere. Jeg har haft mit lærerliv på skolen siden 1968 – som pensionist de sidste 5 år.
Der har i alle årene været en god stabil gruppe af “faste” kunder til torsdagsspisning, og de har trofast mødt op som uundværlige hjælpere til vore årlige julefest. Det er bare flot, og de har fra min side stor anderkendelse. Tusind tak!!!
Henning og jeg vil naturligvis fremover komme og nyde al den gode og spændende mad. Vi skal jo stadig have noget indenbords om torsdagen!!!

Jeg håber, nye generationer vil bakke Lysabild Børneunivers op fremover, for det er utrolig vigtig, at vi fortæller omverdenen, at vi gør en forskel og viser, at det er dejligt at bo herude i vores landsbysamfund.

Meld jer som støtte til ÅS-gruppen ved at kontakte mig (2984-4285) eller Erling Junker (2361-4729) eller Gitte Beier (2370-1350).

Eva Carstensen