Gratis foredrag med Syltedronningen

Den 6. marts kl 18:30-20:30 er der et spændende foredrag med Syltedronningen Helena Greyston: ’Syltning og sanselighed – smagsforedrag’.

Foredraget foregår i Det Sønderjyske Køkken, og der vil være smagsprøver på forskellige syltede produkter.

Foredraget koster ikke noget, men man skal melde sig til. Der er 50 pladser.

TILMELDING – KLIK HER

Oprensning af branddamme

Byrådet har over de næste fire år afsat 200.000 kr. årligt til oprensning af de gamle branddamme. Tanken er, at det bliver et samspil mellem Sønderborg Kommune og Landsbylaugene.

Derfor ønsker Sønderborg Kommune en tilbagemelding fra Landsbylaugene på, hvilke damme vi mener trænger, og evt. hvad vi selv kan bidrage med. Det kan være vi selv vil grave den ud, mod at kommunen afholder udgift til deponi (hvis den er forurenet). Eller det kan være vi kan finde en mark vi kan lægge det opgravede på (hvis det ikke er forurenet) osv.

Send meget gerne oplysninger til os i Lysabild Landsbyråd, hvis I har kendskab til en branddam der trænger til oprensning, eller hvis i gerne vil bidrage med noget i den forbindelse. Så videreleverer vi det hele samlet til Sønderborg Kommune. Ansøgningsfristen er d. 3. april 2019, og man forventer at begynde oprensning af de første damme i efteråret.

Vi skal gerne vide:
Hvor ligger den? Adresse, kort eller lign.
Hvad er begrundelsen for at den skal oprenses?
Hvad kan I evt. selv bidrage med?

Send dine oplysninger hurtigst muligt på mail til os på lysabild.sydals@gmail.com

Læs Lysabild bladet online nu

Læs bl.a. om

  • Landsbyrådets tilbageblik på 2018
  • Rekordomsætning i Dagli’ Brugsen Skovby
  • Trænermangel hos atletikken
  • Flotte strikkekreationer
  • Nye lokaler til Sognehistorisk Forening

…og meget mere spændende lokalt læsestof fra Lysabild og omegn.
Du kan se bladet lige her, eller downloade det fra vores arkiv. Desuden bliver papirudgaven omdelt til alle borgere i Lysabild Sogn mellem d. 18. og 23. januar.

split_LB84

Kør-mæ-bænk i Lysabild

Man kunne kalde dem ”Blaffer-bænke”, vi har dog valgt at navngive dem ”Kør-mæ-bænke”.

Projektet udspringer i Landsbybus styregruppen, som et resultat af det dansk/tyske InterReg samarbejde, Benefit4Regions, hvor der har været nogle tyske projektpartnere på besøg hos os, for at fortælle om deres løsninger indenfor samkørsel. Her har de bl.a. haft stor glæde af deres ”Mitfahrbank”, som Kør-mæ-bænken hedder på tysk. Vi har derpå sendt en lille delegation på inspirationstur syd for grænsen til Hürup, for at se Mitfahrbank i virkeligheden.

Det er derfor også de tre områder med Landsbybusser, der i første
omgang får Kør-mæ-bænke til deres områder. Der kommer 4 bænke til Broager området, 3 bænke til Kværs-Tørsbøl-Snurom og hele 5 bænke til Lysabild området. Vi har valgt 5 bænke, fordi så bliver der placeret én bænk i hvert af de sydalsiske landsbylaug: Mommark, Skovby, Tandslet, Kegnæs og Lysabild. Det har været op til de enkelte landsbylaug at bestemme placeringen af deres Kør-mæ-bænk, dog med endelig godkendelse fra Kommunens Vej og Park afdeling.

Produktionshøjskolen har udviklet på bænkene, så de blev tilpasset gældende national lovgivning, så de store skilte ikke kan virke forstyrrende mellem den officielle vejafmærkning.

Kør-mæ-bænkene er særlige på den måde, at der på ryglænet ses flere mulige stednavne. Når man fx sætter sig på bænken og ønsker et lift mod Sønderborg, skal man sætte sig, så ”Sønderborg”-navnet er frit – eller blot pege, så forbipasserende ikke er i tvivl om, hvor man skal hen.
Find evt. selv den bedste løsning til, at stednavnet på ryglænet er mest synligt.

Bænken i Lysabild er placeret på Lysabildgade lige overfor skolen. Så husk at holde øje med, om der sidder nogen der mangler et lift, næste gang du kører forbi.

Vi håber at de nye Kør-mæ-bænke, sammen med Landsbybussen, kan være med til at øge samkørslen i vores område, til glæde for den private pengepung og ikke mindst miljøet.

Et samlet byråd i Sønderborg har den 19. december 2018 godkendt ProjectZeros Roadmap2025, hvor Kør-mæ-bænkenes udbredelse over hele kommunen er med i den langsigtede plan, for at øge samkørslen.

Du kan læse Roadmap2025 lige her.

Læs også mere om de 50 projektbeskrivelser i Roadmap2025 her.