Spring til indhold

Plads til fællesskab på Engen

Idéudvikling på den gamle ringriderplads i Lysabild

Tre borgermøder i Lysabild, samt et stort stykke arbejde fra styregruppen, har først til at man arbejder videre med planer for indretning af den gamle ringriderplads ved Gammelhave.

Plan og skitser for området der fremover kaldes Engen

Borgermøde 3, der blev afholdt den 24. marts 2022, gik forrygende med masser af interesserede borgere.

Styregruppen fremlagde spændende oversigtsplaner, skitser og billeder, med hvilke indtryk der kan skabes på den gamle ringriderplads ved Gammelhave. Et område der fremover kaldes for Engen. Du kan se materialet herunder.

Desuden holdt Rasmus Corneliussen et spændende oplæg, om muligheden for at etablere disc golf i området.

Næste skridt er:

  • Prioritering af rækkefølge, etapeplan for delområderne
  • Nedsættelse af arbejdsgrupper til delområderne
  • Søge midler, puljer og fonde
  • Indhente tilladelser: konkret projektbeskrivelse
  • Udarbejde projekteringstegninger

Plads til fællesskab er et projekt der har kørt fra starten af 2021. Herunder kan du følge hele processen indtil nu.

Vil du være med til at drømme? Og have indflydelse på vores grønne områder?

På Landsbymarkedet d. 11. september 2021 kom der allerede nogle gode forslag – blandt andet:

• Kæmpe store insekthoteller

• Hundeplads – agilitybane

• Offentlig tilgængelig præstegårdshave

• Sct. Hans arrangement

• Shelterområde med bålplads. Kan bruges af lokale og cykelturister

• Styrketræning – hegnet kunne indgå og placeres i nærheden af klubhuset

Hundeskov, sheltere og minigolf til Lysabild

– var blot nogle af de gode idéer der blev udviklet ved borgermødet torsdag d. 28. oktober 2021, lige efter den første fællesspisning i Åben Skole. Det var styregruppen for projektet ”Plads til fællesskab”, der havde indkaldt borgerne i Lysabild til møde. Gennem en idé-stafet blev i forvejen gode idéer videreudviklet til noget mere omfattende projekter. Udgangspunktet i ”Plads til fællesskab” er, hvordan vi kan gøre nogle grønne områder i Lysabild, der ikke bliver udnyttet ret meget i dag, attraktive for både lokale borgere og turister.

Der blev nedfældet rigtig mange gode idéer på papir, som fx en minigolfbane, hvor banerne skulle afspejle seværdigheder fra lokalområdet, med tilhørende QR-koder så man kunne hente mere information om emnet på sin mobil. Et andet forslag lød på en bålplads, med sheltere og grillhytter, hvor man også kunne afholde Sankt Hans fest. Et stort ønske fra mange hundeejere var også en hundeskov, hvor man kan mødes og lade hundene løbe frit rundt.

Men det var ikke kun de grønne områder der blev udviklet på. Forslag som fx at åbne klubhuset mere op for at afholde private arrangementer, kom også på bordet. Den tomme præstegård kan også udnyttes bedre til fx julestue. Præstegårdshaven kunne åbnes op ud mod Lysabildgade, hvor den gamle teaterscene frigøres for krat, og igen komme i brug til sommer arrangementer. Badebro og slæbested ved Pøl eller Saruphav var også én af de rigtig gode idéer. Genåbning af købmandsbutikken, flere bord-bænke sæt langs cykelstierne og udendørs opslagstavler, med information til borgere og turister, var også nogle af de mange fremragende forslag der kom frem under mødet.

Men lige nu er det alt sammen drømme. For at nogle af disse drømme kan føres ud i virkeligheden, skal der midler til, og det kræver noget fodarbejde. Styregruppen har nu en masse at arbejde videre med. I starten af det nye år vil de melde ud, hvad det næste skridt kommer til at være. 

Følg med i LokalBladet og her på denne side, hvor der løbende kommer opdateringer om projekterne. 

Hvis du har spørgsmål eller flere gode idéer, så tøv ikke med at kontakte styregruppen, som betår af:

Karin Danielsen karin-danielsen@hotmail.com
Rikke Dahl rikkes1968@hotmail.com
Annette Klüver Andersen annettekluver@mac.com
Michele Abreu michele@abreu-nissen.dk

Billeder fra Borgermødet torsdag d. 28. oktober 2021

Borgermøde 2 - torsdag d. 24. februar 2022

Nu har du chancen for at være med til at videreudvikle alle de gode ideer, der blev genereret på Borgermøde 1 i forhold til at nytænke udnyttelsen af de grønne områder ved og omkring klubhuset og fodboldbanerne i Lysabild.

Alle de nedskrevne forslag fra Borgermøde 1 i oktober har styregruppen gennemlæst, og vi vil gerne præsentere de ideer, der har fået størst tilslutning fra foreninger og borgere. Det kommer til at foregå på Borgermøde 2 torsdag den 24. februar kl. 19.30 i Multisalen. Hold for en sikkerheds skyld øje med denne side, hvis der skulle ske ændringer pga. pandemien.

Vores mål er at få udarbejdet en masterplan for, hvad byens borgere og foreninger har af ønsker og forventninger til bedre udnyttelse af disse fællesområder. På borgermødet torsdag den 24. februar har du mulighed for at påvirke og få indflydelse på prioriteringen af ideerne. Derefter forventer vi at præsentere masterplanen i slutningen af marts og herefter gå i gang med at søge fonde og puljer til at finansiere og realisere nogle af ønskerne.

Vi håber rigtig mange vil deltage og være med til at prioritere ideerne.
Hilsen Michele Abreu, Annette Klüver Andersen, Rikke Dahl og Karin Danielsen

Billeder fra Borgermøde 2 torsdag d. 24. februar 2022

Plads til fællesskab på den gamle ringriderplads

Referat af Borgermøde 2 og vi ser frem til Borgermøde 3.

Styregruppen til projektet ”Plads til fællesskab” præsenterede på Borgermøde 2 den 24. februar 2022 en kategoriseret gruppering af alle de mange fantastiske ideer, der blev genereret på det første borgermøde.

Mange af ideerne er koncentreret omkring den gamle ringriderplads, som ønskes udviklet til et aktivitetsområde med overskriften ”udeliv og fællesskab” i form af aktivitetshytte, bålplads, sheltere, borde-bænkesæt og naturlegeplads. Dette område har styregruppen valgt at arbejde videre med og vil på Borgermøde 3 den 24. marts fremlægge et skitseforslag med oversigtsplan og overvejelser om materialer og stemning.

Derudover har mange andre grebet ideerne. Både menighedsrådet og klubhuset arbejder videre med de ideer, der passer til deres område. Menighedsrådet vil blandt andet sætte fokus på at åbne præstegårdshaven op for lokale. Desuden videreudvikler en enkelt person ideen om at etablere frisbee golf i området omkring fodboldbanerne. Landsbyrådet vil arbejde videre med at opsætte infotavler rundt omkring i Lysabild.

Disse initiativer til udvikling af fællesområderne vil også blive præsenteret på Borgermøde 3 den 24. marts 2022 kl 19.10 i multisalen – umiddelbart efter fællesspisningen.

Annette Klüver Andersen, Michele Abreu, Rikke Dahl og Karin Danielsen

Plads til fællesskab på Engen

Borgermøde 3 den 24. marts 2022

Borgermøde 3 gik forrygende med masser af interesserede borgere.

Styregruppen fremlagde spændende oversigtsplaner, skitser og billeder, med hvilke indtryk der kan skabes på den gamle ringriderplads ved Gammelhave. Et område der fremover kaldes for Engen. Du kan se materialet herunder.

Desuden holdt Rasmus Corneliussen et spændende oplæg, om muligheden for at etablere disc golf i området.

Plan og skitser for området

Næste skridt er:

  • Prioritering af rækkefølge, etapeplan for delområderne
  • Nedsættelse af arbejdsgrupper til delområderne
  • Søge midler, puljer og fonde
  • Indhente tilladelser: konkret projektbeskrivelse
  • Udarbejde projekteringstegninger

Billeder fra Borgermøde 3 torsdag d. 24. marts 2022