Masterplan Sydals

Siddeløbende med vores egen rulleplan, har vi også en fælles udviklingsplan for hele Sydals området. Vi kalder den for

Masterplan Sydals.

Den udvikles i 2018-19 af de fem sydalsiske landsbylaug: Mommark Landsbylaug, Skovby Landsbylaug, Landsbygruppen Tandslet, Kegnæs Ø-gruppe og Lysabild Landsbyråd.

Selve planen er stadig under udarbejdelse, men du kan læse det første udkast her, som er en samlet oversigt over resultaterne fra tre borgermøde i henholdsvis Tandslet, Lysabild og Kegnæs, der blev afholdt i februar 2018.

Samlet resultat fra borgermøderne på Sydals, februar 2018

(Åbnes som pdf fil i et nyt vindue. Du kan også downloade den)

Hovedpunkterne i masterplanen er:


Ambitioner

At blive
– Sønderborgs største område for kystturisme
– Sønderjyllands andet største vinterturist-overnatningssted, det natur-autentiske supplement til den øvrige turisme i kommunen

Vores udgangspunkt
– Fem velorganiserede og målrettede landsbylaug
– Vi er Sønderjyllands næst største overnatningsområde

Erhverv og infrastruktur
– Manglende mobildækning
– Et sammenhængende cykelsti-net og trafikregulering gennem landsbyerne
Blå markering: Eksist. cykelstier.
Rød markering: Manglende cykelstier.
Tyrkis markering: Ønske om trafikregulering gennem vores landsbyer.


Turisme
– ”Ta’ selv turistbureau”
– Faciliteter til kitesurferne og kystfiskerne
– Dag-til-dag overnatninger
– Vedligehold er vigtigt: Rent og pænt, græsset slås i tide på stierne, skraldespandene tømmes