Udviklings- og rulleplanen er et praktisk værktøj – en handlingsplan, som bestyrelsen for Landsbyrådet bruger i sit arbejde. Planen revideres med nogle års mellemrum.


Rulleplan for Lysabild Landsbyråd 2018

Sammensat på Lysabild Landsbyråds møde den 21-11-2018, på baggrund af borgermøde i multisalen den 8. februar 2018

Emne/projekt Formål Handling/tidsplan Økonomi Ansvarlig Deadline
Vejchikaner på Lysabildgade.
Evt. 2 minus 1 vej.
Reducere hastighed og øge sikkerhed for bløde trafikanter på Lysabildgade Landsbyrådet har kontaktet kommunen. Desuden er det også en del af vores fælles projekt om infrastruktur, med de andre sydalsiske landsbylaug. Byrådsbevilling Ikke fastsat Ikke planlagt
Sammenhængende cykelstiplan At få en sammenhængende infrastruktur på cykelstinettet. Vi er i tæt kontakt med kommunen, også som en del af vores fælles projekt om infrastruktur, med de andre sydalsiske landsbylaug. Højeste prioitet for vores område er strækningen på Kegnæsvej fra Mommarkvej til Lysabildgade. Byrådsbevilling Ikke fastsat Ikke planlagt
Bedre faciliteter ved kysterne Bedre faciliteter for turisterne og lystfiskere Vi er i tæt kontakt med kommunen, også som en del af vores fælles projekt om infrastruktur, med de andre sydalsiske landsbylaug. Højeste prioitet for vores område er ved Pøls rev og Kedde Kuje. Byrådsbevilling Ikke fastsat Ikke planlagt
Kirken – udsigtsplatform i tårnet og på loftet Give offentligheden adgang til kirkens tårn samt loft over skibet Landsbyrådet samarbejder med Menighedsrådet omkring de nødvendige foranstaltninger/tilladelser. Adgang til loftet vil allerede være en realitet ved Landsbymarkedet i 2019. Tina Lydiksen Ikke planlagt
Filmklub i multisalen Etablere filmklub nogle eftermiddage i vinterhalvåret for børn. Måske også nogle forestillinger for voksne. Der skal undersøges regler vedr filmleje og fremvisning. Selvbetaling ved entre med evt tilskud fra Landsbyrådet Allan Tychsen Ikke planlagt
Fælles landsbybutik for lokale leverandører Etablere en fælles butik for lokale leverandører og hobby-salg Der tages kontakt til Michele Abreu, der oprindeligt havde idéen. Ikke fastsat Ikke planlagt
Kunststofgræsbane Med en kunststofgræsbane vil man kunne spille fodbold udendørs hele året rundt. LSG Fodbold kontaktes for at undersøge om Landsbyrådet kan være behjælpelig med søgning af midler. Ikke fastsat Ikke planlagt
Badebro ved Saruphav At gøre det mere attraktivt at bade ved Saruphav. Brian Hansen og Jan Christiansen er initiativtagere og har broen liggende. Landsbyrådet hjælper med at indhente de nødvendige tilladelser hos kommunen. Evt. tilskud fra Landsbyrådet Ikke fastsat Ikke planlagt

Herunder kan du også downloade rulleplanen som pdf fil.
Desuden kan du læse vores tidligere rulleplaner, hvor vi nu har anført hvilke punkter der er blevet realiseret.

(Åbnes som pdf filer i et nyt vindue. Du kan også downloade dem)

Rulleplan 2018

Rulleplan 2013

Rulleplan 2010


Kort beskrivelse af vores område

Lysabild Sogn ligger på Sydals i Sønderborg Kommune. Vi er en samling af små og større landsbyer, hvoraf Skovby, Lysabild og Mommark er de største. I Mommark og Skovby er der også landsbyråd.

I Lysabild er der skole, børnehave, SFO og dagpleje (som tilsammen udgør Lysabild Børneunivers), kirke, sportsanlæg og forsamlingsgård.

Skovby har kro, bager, galleri, brugs, postbutik, feriehusudlejning, campingpladser og keramikere. Ved Skovby ligger feriehusbebyggelsen, Skovmose, der sammen med de øvrige feriehuse og campingpladser på Sydals udgør det næststørste turist- og overnatningsområde i Sønderjylland (kun overgået af Rømø). Ved Skovby ligger også én af de bedste badestrande i Sønderborg Kommune, nemlig Kærneland.

I Mommark er der en stor feriehusbebyggelse og Mommark Marina med campingplads, marina, badestrand og restaurant. Der er også en meget velfungerende afdeling af Business College Syd i Mommark.

Området er præget af skøn natur, flotte udsigter mod Fyn og Kegnæs, og der er vandrestier langs vandet, hvoraf Gendarmstien er europæiske certificeret vandresti.

Erhvervene er fortrinsvis turisme og landbrug, men en stor del af befolkningen arbejder i virksomheder i Sønderborg eller andre steder på Als. Huspriserne er attraktive, og der er ca. 15 km til Sønderborg.

Der er mange foreninger (se listen her på siden) – og fodboldklubben vandt i 2018 prisen som årets forening i Sønderborg Kommune. Landsbyrådet udgiver en husstandsomdelt lokal avis seks gange årligt. Siden 1997 har der hver torsdag aften i vinterhalvåret været fællesspisning i Åben skole (i multisalen på Lysabild Skole).

Visionen
På et velbesøgt borgermøde i februar 2018 blev en række ønsker til fremtidens Lysabild Sogn oplistet og prioriteret. Landsbyrådet har bearbejdet resultaterne af borgermødet og fremlægger nedenstående forslag til vision og strategi.
Visionen er at være et bæredygtigt lokalsamfund, der som minimum kan oppebære de nuværende institutioner samt offentlige og private services, vi har i dag. Visionen er også at være et landskendt turist- og feriehusområde baseret på autenticitet med kystnære naturoplevelser og -aktiviteter.

Målsætningen i et 10-årigt perspektiv er, at

 • holde antallet af skatteydere i aldersgruppen 26-64 på samme niveau som 2018
 • der er elever nok til at oppebære Lysabild Skole
 • holde balancen mellem turisme og lokalbefolkning, sådan at
  – husene i landsbyerne sælges som helårshuse til folk, der ønsker at bo her hele året
  – at feriehuse ligger i særlige bebyggelser (udlejning af aftægtsboliger, etablering af bed and breakfast og lign.) sker naturligvis i den eksisterende landsby bebyggelse
 • sikre adgang til naturen
 • tilvejebringe faciliteter, information og historiefortælling i og om vores område

Vi ønsker at fastholde vores eksisterende landbysamfund og modarbejde en udvikling, hvor der bliver færre fastboende i området.

Hvad gør vi?
I november 2004 blev Landsbyrådet for Lysabild Sogn oprettet på et borgermøde på Lysabild skole.

Landsbyrådets mission er at

 • deltage i det politiske arbejde på tværs af partigrænser og arbejde for at få landdistrikterne på dagsorden i kommunen
 • arbejde for at skolen forbliver et kulturelt centrum for alle, også for folk uden skolesøgende børn
 • arbejde for at blive en naturlig sparringspartner og igangsætter af aktiviteter som er bundet i engagement og begejstring – herunder være behjælpelig med at søge økonomiske midler
 • arbejde for en fornuftig infrastruktur til gavn for såvel borgere og turister, eksempelvis trafiksikkerhed, offentlige stier, cykelstier mm
 • arbejde for at udbrede kendskabet til vores område samt de aktiviteter, der foregår

Rent strategisk er landsbyrådet en organisation, der ”er født” til at tage hånd om at få udviklingsplanen realiseret. Landsbyrådet er en dynamisk størrelse med en valgt bestyrelse på generalforsamlingen. Desuden er der faste arbejdsgrupper, og der kan nedsættes ad hoc-grupper, når det er påkrævet. Koordinatoren for ad hoc-gruppen knyttes op på bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne.

Vi drømmer om fællesskab

Vi drømmer om fællesskab

Udlevelse i verdensklasse

Udlevelse i verdensklasse

Renovering af Holstenerladen

Renovering af Holstenerladen

Find os på Facebook

InfoLand nyheder

  Lokal

 • Der er ingen indlæg

  Kommunal

 • Der er ingen indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *