Lokalbladet

LB57 Udklip

 

Fødselshjælper
Lokalbladet udgives af Lysabild Landsbyråd. Lokalbladets funktion er at informere bredt om, hvad der foregår på Lysabild-egnen og understøtte foreningernes aktiviteter. En vigtig opgave er at være fødselshjælper for at få ført gode ideer ud i livet.

100% annoncefinansieret
Lokalbladet udkommer seks gange årligt og omdeles til samtlige husstande i Lysabild Sogn. Bladet er annoncefinansieret af lokale erhvervsvirksomheder.

Udgivelsesplan og deadline
Bladet udkommer januar, marts, maj, august, oktober og november. Deadline annonceres i det forrige blad, der altid kan findes her i arkivet.

Hvem skriver?
Landsbyrådets kommunikationsgruppe udgør redaktionen, som udover at skrive tematiske artikler og nyhedsartikler, også bringer aktuelt nyt fra foreningslivet på egnen i hvert nummer.