Mediainformation

Lokalbladet udkommer 6 gange årligt med et oplag på 1.000 stk. og omdeles til samtlige husstande i Lysabild Sogn (740) og lægges frem i butikker og banker mv. Redaktionen er opsøgende og skrivende. Det trykkes i farver i A4-format.

Udgivelsesplan og deadline
Bladet udkommer januar, marts, maj, august, oktober og november. Deadline annonceres i det foregående nummer af bladet.

Annoncestørrelse
Størrelse: 9 x 2,2 cm
Farve: 4 + 4 , CMYK
Materiale modtages elektronisk som tiff-, jpg- eller eps-fil eller på papir

Pris
Der tegnes annoncer for eet år ad gangen
Annoncepris: 4.500 kr. (750 kr. pr. nummer). Kontaktpris pr. husstand: 1 kr.