Lysabild Landsbymarked

Als´ hyggeligste marked
Fra kunstudstilling i Kirken til folk-musik i Abildgården

Styregruppen for markedet håber, at mange også i år vil deltage i markedsdagen og igen være med til at skabe en festlig og hyggelig dag, hvor folk i alle aldre fra hele området kan mødes, få en snak og gode oplevelser.

Vi håber, at der også i år er mange, der tilmelder sig til boder og aktiviteter.

Stadeplads-enheder 3 x 3 m
PRISER:
Foreninger og børn er gratis
Private: kr. 100,-
Virksomheder: kr. 200,-.

Der skal ved tilmelding angives, om der skal bruges strøm – og hvor meget.

Lysabild landsbymarked finder i år sted for 8. gang og er inspireret af middelalderens Helligblodsmarkeder. Derfor er markedet lagt i tilknytning til Høstgudstjenesten dagen efter. Dagene er tilrettelagt i et samarbejde mellem Lysabild Landsbyråd og Menighedsrådet.

Vi vil gerne have tilmelding til boder og aktiviteter så hurtigt som muligt hen over sommeren og senest mandag d. 4.september til

Birthe Elmegaard Bladt, Lysabildgade 56 –
e-mail: info@elmegaardcoaching.dk
tlf. 2325 1243

Venlig hilsen Styregruppen/ Lysabild Landsbyråd og Menighedsrådet