Landsbybussen stopper

I snart 3½ år har borgere, foreninger og institutioner i Sydals haft mulighed for at booke Landsbybussen. Det er der mange, der har været glade for.

Muligheden har været der fordi Landsbyrådet har deltaget i to projekter, der har været finansieret af Trafikstyrelsen og Sønderborg Kommune.
Vi har hele tiden været klar over, at bussen aldrig økonomisk kan hvile i sig selv, men at der vil være behov for noget ekstern finansiering enten i form af sponsorater eller tilskud fra kommunen. Det er den eksterne finansiering, vi har arbejdet meget på i år, men det er desværre ikke lykkes og kommunen har meldt ud, at de ikke vil støtte mere.

Projekterne udløb i juni måned, men da vi havde lidt penge i kassen fra brugerbetalingerne, så har vi kunnet fortsætte lidt længere. Men nu er kassen ved at være tom, og vi er desværre nødt til at lukke for buseventyret den 28. oktober. Det gælder også busserne i Kværs og Skelde.

Gruppen arbejder dog videre for at se, om det kan lade sig gøre at finde noget finansiering eller finde en mulighed for at leje bussen billigere. For mig at se, kan det kun lade sig gøre, hvis Sydtrafik og kommunen går ind i projektet. Vi kan kun
håbe, at der findes en løsning, så vi igen kan få bussen ud at køre. Det kommer dog til at tage noget tid.

Til sidst vil jeg gerne sende en stor tak til Allan Tychsen for at administrere bookingen og Byens Bilpleje for at holde bussen ren.

Erling Junker

Billeder fra årets Landsbymarked

Billederne ligger på vores Facebook side, men du kan også se dem her, selvom du ikke er logget ind på Facebook.

God fornøjelse og stor tak til alle deltagere, både udstillere og gæster for en skøn dag i Lysabild.

Klik på billedet, og du kommer ind til alle billeder

Alle kan nu booke landsbybussen

Sommernyt fra baglandet

”Det skal fortsat være muligt at bo, leve og arbejde i hele Sønderborg kommune, så derfor får alle landsbylaug, deres nærområde og deres foreninger nu mulighed for at booke landsbybusserne i Kværs-Tørsbøl-Snurom, Dynt-Skelde-Gammelgab og Lysabild fra i dag”, sådan udtaler ildsjæle fra de tre landsbylaug.

”For at øge samkørslen og fællesskabet til glæde for klimaet samt give mere mobilitetsfrihed, har vi valgt at invitere flere med og ”rykke sammen i bussen”, fremfor at vi alle kører efter hinanden i private biler, når vi alligevel skal samme sted hen”.

 

KØR-MÆ å kom hinnanen ve´

LANDSBYBUSSEN

 –      Book på nettet hos én af de tre landsbylaug for under 3 kr. pr. kilometer:

o   Dynt-Skelde-Gammelgab

o   Kværs-Tørsbøl-Snurom

o   Lysabild

–      Fyld tanken op efter brug og aflever bussen i mindst samme stand, som du modtog den i

–      Tag på tur med familie, naboer og venner

 

 

GODT FOR FÆLLESSKABET, GODT FOR KLIMAET og GODT FOR DEN LANDLIGE HYGGE..

Det er nu muligt også at tage cyklerne med – book cykeltraileren sammen med landsbybussen i Kværs-Tørsbøl-Snurom.

Med venlig hilsen 

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd
Niels Peter Nielsen og Hans Bollmann

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug
Roy Hansen og Caja Hansen

Lysabild Landsbyråd
Erling Junker og Allan Tychsen