‘Åben Skole’ start er udsat

På baggrund af den store stigning i smittetal og smittetryk og på baggrund af sundhedsstyrelsens nye anbefalinger vedr. Corona, så ser styregruppen ingen mulighed for at vi kan starte ”Åben Skole” op i oktober som vi plejer. Det betyder, at vi er nødt til at udsætte starten af fællesspisningerne, indtil vi mener at vi med sikkerhed kan leve op til kravene, til at gøre det sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi følger selvfølgelig udviklingen nøje, og vi vil melde ud så snart vi ved hvornår vi kan starte op. Det er meget ærgerligt, men vi må også være ansvarlige. Venlig hilsen 'Åben Skole' styregruppen

Sidste udkald!

Tirsdag den 15. september var der valg til menighedsrådet. Baseret på antallet af folkekirkemedlemmer i sognet er der 6 pladser i vores menighedsråd, men der var kun 3 opstillede kandidater. De 3 blev valgt af de 13 ud af 1004 stemmeberettigede, som var mødt op. Ikke et imponerende fremmøde i vores sogn, som jo ellers er kendt for stort sammenhold.
Den 6. oktober kl. 19.00 i multisalen i Lysabild Børneunivers er der ekstraordinær valgforsamling, hvor der skal vælges endnu 3 medlemmer samt suppleanter. Såfremt der ikke kommer flere kandidater, risikerer vi at menighedsrådet lægges under eller sammen med et af de nærliggende sogne. Selvom der ikke er noget galt med de andre menighedsråd, så må det være at foretrække, at vi har vores eget.
Så det er nu, du skal genoverveje, om det er dig eller en du kender, der sammen med de tre nyvalgte Peter Frandsen, Gitte Korsgaard og Bodil Møller vil bidrage med nogle frivillige timer for at sikre gode rammer og udvikle aktiviteter i vores fælles kirke.
Vil du vide mere så kontakt gerne formand Bodil Møller på tlf. 3177 2177 eller mail vindrosen11@gmail.com

2. klasse samler affald

Onsdag den 23. september rydder 2.klasse op på Kerneland efter sommerens badegæster. Det sker i samarbejde med Michael Pharao, som har taget kontakt til skolen, for at få ekstra hænder til oprydningen.  2.klasse cykler fra skolen kl 8 og synes det kunne SÅ hyggeligt hvis nogen pensionister vil med. Hvis du har lyst til at være med til at samle affald, kan du ringe til Karin Danielsen på 20724909.