Endnu flere cykelstier på vej til Sydals

Cykelstierne er en af de ting som de fem landsbylaug på Sydals, Mommark Landsbylaug, Tandslet Landsbygruppe, Skovby Landsbylaug, Kegnæs Ø-Gruppe og Lysabild Landsbyråd, har samarbejdet om at få sat i værk i flere år.


Etableringen af cykelstien på strækningen Skovby-Trænge (Kegnæs) er som bekendt i fuld gang, og hvis man læser referatet af Teknik- og Miljøudvalgs mødet fra den 1. juni 2021, er der flere cykelstier på vej til Sydals.

Strækningen i Mommark, fra Fiskervej til Business College Syd, gennemføres mellem oktober 2021 og april 2022, og beskrives således i referatet:

”Projekteringen af Mommark-strækningen er påbegyndt og cykelstien anbefales gennemført i form af cykelbaneafmærkning på vejstrækningen fra Fiskervej og frem til Business College Syd. Der er i dag eksisterende buslommer på strækningen, som bliver nedlagt ultimo juni 2021. Dette skyldes, at der er indgået en brugsaftale mellem virksomheden Ewers og Sønderborg Kommune om lån af areal til vendeplads og busstoppested længere oppe ad Mommarkvej. Flytningen af busstoppestedet skal ikke ses i relation til projektet om cykelbaneafmærkning, men er iværksat for at sikre en mere smidig trafikafvikling for busserne. Nedlæggelse af buslommerne på strækningen sikrer, at cyklisterne kan ledes sikkert langs hele strækningen frem til krydset ved Business College Syd. Det eksisterende opmarchareal fastholdes og vil fremadrettet fungere som langsgående parkering. Der vil blive suppleret med skiltning, hvilket sikrer at gæster til Mommark Marina har parkeringsmuligheder.”

Desuden er fremtidig prioritering af cykelstier drøftet, og der skal i 2021 udarbejdes en fireårig plan for kommende cykelstier, hvor der lægges vægt på at strækningerne Lysabild-Asserballeskov og Avnbøl-Adsbøl prioriteres højest.

Du kan finde hele referatet med alle bilag fra mødet her.

Lysabild Landsbymarked og Bike & Run vender stærkt tilbage i år

Endelig er der håb for at vi i år kan gennemføre årets Landsbymarked i Lysabild

lørdag den 11. september 2021 kl. 11-16:30

Sidste år måtte vi desværre aflyse, primært pga. Corona pandemien, men også fordi at området omkring præstegården var omdannet til byggeplads, i forbindelse med renoveringen af Holstenerladen.

Men vi vender stærkt tilbage i år, ovenikøbet med to nye ildsjæle i styregruppen. Det er Rikke Christensen og Barbara Duus der sammen har påtaget sig den store opgave som tovholdere og kontakt til alle udstillere, stadeholdere og aktiviteter.

Læs meget mere her om priser, tilmelding, Bike & Run og alle de andre nye spændende tiltag.