Sidste udkald!

Tirsdag den 15. september var der valg til menighedsrådet. Baseret på antallet af folkekirkemedlemmer i sognet er der 6 pladser i vores menighedsråd, men der var kun 3 opstillede kandidater. De 3 blev valgt af de 13 ud af 1004 stemmeberettigede, som var mødt op. Ikke et imponerende fremmøde i vores sogn, som jo ellers er kendt for stort sammenhold.

Den 6. oktober kl. 19.00 i multisalen i Lysabild Børneunivers er der ekstraordinær valgforsamling, hvor der skal vælges endnu 3 medlemmer samt suppleanter. Såfremt der ikke kommer flere kandidater, risikerer vi at menighedsrådet lægges under eller sammen med et af de nærliggende sogne. Selvom der ikke er noget galt med de andre menighedsråd, så må det være at foretrække, at vi har vores eget.

Så det er nu, du skal genoverveje, om det er dig eller en du kender, der sammen med de tre nyvalgte Peter Frandsen, Gitte Korsgaard og Bodil Møller vil bidrage med nogle frivillige timer for at sikre gode rammer og udvikle aktiviteter i vores fælles kirke.
Vil du vide mere så kontakt gerne formand Bodil Møller på tlf. 3177 2177 eller mail vindrosen11@gmail.com

2. klasse samler affald

Onsdag den 23. september rydder 2.klasse op på Kerneland efter sommerens badegæster. Det sker i samarbejde med Michael Pharao, som har taget kontakt til skolen, for at få ekstra hænder til oprydningen.  2.klasse cykler fra skolen kl 8 og synes det kunne SÅ hyggeligt hvis nogen pensionister vil med. Hvis du har lyst til at være med til at samle affald, kan du ringe til Karin Danielsen på 20724909.

Rejsegilde Holstenerladen

Se billeder og video fra rejsegildet af Holstenerladen ved Lysabild Kirke.

Klik på billedet.


Kortlægning af behov og udfordringer med transport i landdistrikterne

Vi har i Sønderborg Kommune stort fokus på at forbedre transportmulighederne i landdistrikterne. Derfor er vi i gang med at lave en app, der kan forbedre transportmulighederne for landsbyerne.
Derfor har vi fået lavet et spørgeskema, som vi håber du vil være behjælpelig med at svare på.

Med spørgeskemaet kortlægger vi behov og udfordringer med transport i landdistrikterne, så vi kan lave den bedst mulige app for fremtidens transport.

Ved at besvare spørgeskemaet kan man deltage i lodtrækningen om 5 x 2 biografbilletter med popcorn-menu.
Det tager kun 5 minutter at udfylde, og besvarelserne er anonyme.
Du besvarer via følgende link: https://www.surveymonkey.com/r/93CFQZZ senest onsdag d. 9. september kl. 12.


Håber du vil hjælpe med at dele, så vi får så mange svar som muligt at arbejde videre med.

Mange tak på forhånd!

Med venlig hilsen

MOBILITETSFORENINGEN 
(under Landsbyforum)

Niels Peter Nielsenfmd. Kværs-Tørsbøl-Snurom
Leif PedersenMommark
Birger WraaeKværs-Tørsbøl-Snurom
Raja, Brandsbøl-Lunden
René Chr. J. Carstensenkassérer, Kværs-Tørsbøl-Snurom

Sekretærstøtte til foreningen fra
Sønderborg Kommune, Bæredygtighed, Natur & Landdistrikter ved
Connie Mark Skovbjerg, Landdistriktskoordinator
Carl Erik Maae, jobskaber i landdistrikterne

Projektet har opnået støtte fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje.