AFLYST: En by fuld af lopper


Den årlige tilbagevendende begivenhed i Lysabild, “En by fuld af lopper”, aflyses i år pga. coronakrisen. Vi håber på at vende tilbage næste år.
Venlig hilsen
Michele Abreu

Undersøgelse vedr. finansieringsmuligheder i landdistrikterne

Kære borgere.

Vi håber at i vil deltage i en undersøgelse om finansieringsmuligheder i landdistrikterne.


Baggrunden for undersøgelsen er, at der stadig fornemmes en sværere adgang til såvel realkreditbelåning som banklån i landdistrikterne. Herudover opleves der også stramninger når personer nærmer sig pensionsalderen.

Såfremt disse fornemmelser er rigtige, medfører det naturligvis at udviklingen i landdistrikterne påvirkes negativt, eks. sværere at sælge huse, dårligere vedligeholdte huse, energirenoveringer udskydes osv.

Landsbyforum vil bruge undersøgelsen til at forsøge at påvirke udviklingen, således det også i fremtiden bliver attraktivt at bosætte og etablere sig uden for de større byer.

Spørgeskemaet kan downloades her.
Vælg at gemme det på din computer, udfyld det og gem dine ændringer.
Send det derefter som en vedhæftet fil til Carl Erik Maae, Sekretariat for Landdistrikter, på mail came@sonderborg.dk, der behandler svarene i fortrolighed. Du er også velkommen til at ringe på 27905469.
Sidste frist for indsendelse er 1. maj 2020.

Med venlig hilsen
Agnes Nielsen, Henning Wendelboe og Niels Peter Nielsen
pva. Landsbyforum

Sønderborg Kommune behandler dine personoplysninger efter reglerne for databeskyttelse. Læs mere her.

Konfirmation i Lysabild Kirke udsættes


Konfirmationen i Lysabild Kirke Palmesøndag d. 5. april 2020 udsættes pga coronakrisen.
OPDATERET: Den nye dato for konfirmationen bliver den 23. august 2020.

Herunder gengives beskederne som alle konfirmander og forældre har modtaget fra sognepræsten.


Kegnæs den 16. marts 2020

Kære Konfirmander og Konfirmandforældre
Det er en ekstraordinær situation.
Jeg har i dag drøftet med biskop Marianne Christiansen, hvordan vi skal håndtere den planlagte konfirmation Palmesøndag den 5. april i Lysabild Kirke.
Og det var hendes klare anbefaling, at konfirmationsvelsignelsen bør udsættes – måske til slutningen af maj. Vi får se, hvordan situationen ser ud til den tid. Lige nu bringer hver dag nye restriktioner. Foreløbig må vi i kirkerne kun afholde begravelser og kun for den nærmeste familie, mens dåb og vielser bør udsættes.
Jeg ved at mange af jer allerede er langt med forberedelserne til konfirmationsfesten. Det bliver jeres beslutning om I vil gennemføre en familiefest den 5. april eller om I har mulighed for at udsætte også denne del.
Så længe skolerne er lukkede, er der naturligvis heller ikke nogen konfirmandundervisning. Men når vi tør sætte en ny dato for konfirmationen, udsender jeg besked til alle om, hvordan vi kan holde en generalprøve.

De bedste hilsner
Sognepræst
Hans Havelund


Kegnæs den 19. marts 2020

Kære Konfirmander og Konfirmandforældre
Det forventes at der endnu i juni vil være risiko for corona-smitte og der fortsat vil være restriktioner med hensyn til, hvor mange der må forsamles. Derfor har præsterne på Sydals besluttet, at udsætte konfirmationerne til august og september.
Jeg har derfor valgt søndag den 23. august som ny konfirmationsdato i Lysabild Kirke.

De bedste hilsner
Sognepræst
Hans Havelund

Aflysning af Åben Skole og generalforsamling


Vi følger statsministerens anbefalinger og aflyser derfor de to sidste datoer for spisning i Åben Skole pga. risikoen af smitte med coronavirus.

Det drejer sig om i aften (torsdag d. 12.3.) og næste torsdag d. 19.3., hvor Lysabild Landsbyråd skulle have lavet mad og gennemført den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen udskydes til et senere tidspunkt, som vi vil melde ud på www.lysabild-sydals.dk og Landsbyrådets Facebook side.

Venlig hilsen
Åben Skole gruppen og Lysabild Landsbyråd