Lysabild LokalBlad nr. 91

Du kan nu læse det nyeste LokalBlad for Lysabild og omegn online lige her.

Læs bl.a. om

  • Fælles udviklingsplan for Sydals og Broagerland
  • 5G på vej til Lysabild – og resten af Sønderborg Kommune
  • Mød den nye skoleleder på Lysabild Børneunivers

…og mange andre spændende nyheder fra de lokale foreninger.

Hold musen hen over billedet, for at navigere i bladet.
split_LB91
Download

Ny leder af Lysabild Børneunivers starter i dag

Mød Ditte Skyum – den nye leder af Lysabild Børneunivers

Nu har Lysabild Børneunivers endelig fået egen leder igen. Valget er faldet på den 43-årige Ditte Skyum, der tiltrådte stillingen i dag den 2. marts.

Den røde løber var lagt frem og alle børnene stod klar med flag, for at byde deres nye leder velkommen.

”Det bliver spændende at være med til at sætte en retning. På mindre skoler er der ikke så langt fra man samles, til der tages en beslutning. Det er også mit indtryk, at der her i Lysabild er en stærk fællesskabsfølelse, som jeg gerne vil være en del af. Jeg ved godt, der er et forventningspres, men jeg er bare Ditte – ikke Lotte eller Mike. Jeg går ydmyg ind til opgaven og med sommerfugle i maven”, siger Ditte Skyum.

Ditte Skyum er opvokset i Sønderborg og gik på Ulkebøl Skole. Hun tog sin lærereksamen på Skårup Seminarium ved Svendborg i 2001. I studieårene mødte hun sin kommende mand Kasper Hansen, der er ingeniør og arbejder på Linak i dag. Efter nogle år i det sydfynske, drog parret tilbage til Als, hvor Ditte Skyum fik arbejde på Augustenborg Skole. Her var hun ansat frem til maj 2018, hvor hun startede som afdelingsleder på Hørup Centralskole. Nu er hun så startet som ny skoleleder i Lysabild. Ditte Skyum bor i Augustenborg med sin mand og deres tre børn på 11, 13 og 15 år.

Ditte Skyum er ud af en rigtig lærerfamilie. Begge hendes forældre har i mange år været lærere på Ulkebøl Skole. Hendes far Per Skyum indtil hans pensionering, og hendes mor Lisbeth Skyum indtil hun i 2002 blev formand for Sønderborg Lærerkreds, som hun var indtil 2016. Ditte Skyum er trilling og hendes ene søster Stine Skyum er også skolelærer, og har de seneste år været leder af Nybøl Børneunivers. For nylig blev Stine Skyum leder af Nydamskolen i Vester Sottrup.

Fælles udviklingsplan for Sydals og Broagerland

Udlevelse i verdensklasse

Siddeløbende med vores egen rulleplan, har vi også udviklet en fælles udviklingsplan for hele Sydals området.

I januar 2020 lå den endelige udviklingsplan færdig og du kan læse den digitalt ved at klikke på billedet.
(Åbnes som pdf fil i et nyt vindue. Du kan også downloade den)

Den blev udviklet i 2018-19 af de fem sydalsiske landsbylaug: Mommark Landsbylaug, Skovby Landsbylaug, Landsbygruppen Tandslet, Kegnæs Ø-gruppe og Lysabild Landsbyråd i samarbejde med landsbylaugene på Broagerland.

Genindførelse af klokkefrøen ved Birke Pøl

Kom til foredrag med Andreas Andersen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Torsdag d. 27. februar 2020 kl. 19.30 i Natur-Teknik lokalet i Lysabild Børneunivers.

Sønderborg Kommune har gennem de seneste år arbejdet på at genetablere dele af det afvandede og pumpede lavbundsområde Birke Pøl.

Status lige nu er at indenfor de kommende år forventer kommunen at projektet bliver gennemført.

Når man ser tilbage til tiden før den store afvanding og før sommerhusenes tid var hele området i forbindelse med havet. Der var intet dige og det var de naturgivende forhold der herskede herude. Her var der store områder med en mosaik af vådområder, fersk og strandeng, hvor et over århundreder tilpasset plante og dyreliv havde deres levested.

Den store afvanding medførte drastiske ændringer for naturen, hvor planter og dyr enten forsvandt eller måtte tilpasse sig de nye forhold. Det betød også at mange specielle arter af planter og dyr for altid med et slag forsvandt.
I gamle optegnelser fra før afvandingen kan man bla. læse, at det var netop her den sjældne klokkefrø havde sit levested. Med afvandingen forsvandt klokkefrøen og med den en række andre sjældne padder, planter og andre dyr.

Det kommende projekt byder på muligheder for at genskabe forholdene for nogle af de tabte specielle arter. Vi har set på mulighederne for at skabe egnede forhold for genindførsel af klokkefrøen.

I dag findes klokkefrøen på nogle af øerne i det Sydfynske øhav, på Ærø, i det kystnære område syd for Nyborg, Slagelse og Knudshoved odde. Det nærmeste sted for artens forekomst i Tyskland er Geltinger Birk.
Klokkefrøen giver forårets landskab stemme, hvor dens kvækken lyder som kirkeklokker.

Projektet vil tilføre området nyt liv, hvor et klokkefrøprojekt vil signalere at en udryddet art er vendt tilbage igen efter årtiers fravær.
Ved at etablere en række egnede vandhuller, kombineret med græsning, vil mulighederne for genudsætning af klokkefrøen være realistisk.

Der er tænkt på at tilknytte et infocenter til projektområdet, hvor kultur og naturhistorie kan informeres ud til de gæster der lægger deres vej forbi det genopståede og opleverige nye Birke Pøl.