Spærring af Lysabildgade pga kloakarbejde

Lysabildgade spærres for gennemkørsel fra Nørregade til og med Mejerivej ifm. kloakarbejde, i perioden d. 9/8 – 17/12- 2021.
Der er skiltet omkørsel i perioden.

 

Dette medfører desuden følgende ændringer for busruterne:

Rute 229 og Rute 736: Lysabildgade – Neder Lysabild – Nedervej betjenes ikke, hvorfor der mellem Lysabild Skole og Skovby køres via Kegnæsvej. Den ikke betjente strækning vises herunder:


Rute 737
: Lysabildgade – Neder Lysabild – Pøl betjenes ikke. Mellem Lysabild Skole og Sarup, køres der via Lille Mommark. Den ikke betjente strækning vises herunder:

Input til boliganalyse

Sønderborg kommune er i gang med at udarbejde en boliganalyse. Boliganalysen skal bl.a. bruges til at sikre den mest optimale planlægning af nye boligområder.

Vi ønsker at inddrage borgere i kommunens Landsbylaug for at kvalificere analysen og få lokale vurderinger af områdernes udviklingspotentialer. Derfor vil jeg gerne bede jer sprede linket og budskabet ud til alle borgere i lokalsamfundet, så de motiveres til at besvare spørgeskemaet og dermed bidrager med input til den videre boligudvikling i kommunen.

For at kunne inddrage din viden bedst muligt i analysen, har vi udarbejdet et spørgeskema med udgangspunkt i følgende to overskrifter:

  • Din nuværende boligsituation og evt. fremtidige efterspørgsel
  • Din vurdering af hvad der appellerer til tilflyttere til dit lokalområde.

Dit input vil blive behandlet anonymt i boliganalysen. Besvarelsen skal være foretaget senest uge 36. Spørgeskemaet tager ca. fem minutter at besvare. 

Vi takker for at du vil bruge tid på at besvare spørgeskemaet og komme med input til boligudviklingen i vores kommune.

Link til spørgeskemaet (åbner på ny fane):
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=TPR6W699S59J